top of page

KĀ KĻŪT PAR MŪSU KLIENTU?

Legal Handshake

KĀ NOTIEK PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA

1. MĀJAS PĀRSTĀVIS IZRĀDA VĒLMI SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU, AIZPILDOT ANKETU 

2. MŪSU PĀRSTĀVIS SAZINĀS AR MĀJAS PĀRSTĀVI, LAI NOSKAIDROTU DETAĻAS

3. JA NEPIECIEŠAMS, ABAS PUSES VIENOJAS PAR VIZĪTI

4. MŪSU PĀRSTĀVIS NOSŪTA PIEDĀVĀJUMU MĀJAS PĀRSTĀVIM VAI DODAS TO PREZENTĒT UZ MĀJAS ĪPAŠNIEKU SAPULCI

Notebook

Kā notiek mājas pārvaldnieka nomaiņa?

Gandrīz katrā daudzdzīvokļu namā ir mājas aktīvisti, kuriem nav vienalga par to, kas notiek konkrētājā mājā un nepieciešamības gadījumā, tie var apsvērt un organizēt pārvaldnieka nomaiņu. Kā pareizi rīkoties, ja māja vēlas mainīt pārvaldnieku? Kā notiek mājas pārvaldnieka nomaiņa?

 

Pirmais solis - vēlme mainīt pārvaldnieku

Mājas akīvistu grupa izrāda vēlmi mainīt pārvaldnieku un lūdz citiem pārvaldniekiem sagatavot piedāvājumus mājas pārvaldīšanai. Aktīvisti vienojas par sapulces organizēšanu, uzaicinot potenciālos pārvaldniekus.

 

Otrais solis - aktīvisti sasauc sapulci

Sapulces norises kārtība ir aptuveni šāda:

 • Dalībnieku reģistrācija un darba kārtības apstiprināšana;

 • Lēmums par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

 • Mājās pārvaldīšanas veida izvēle;

 • Ja tiek nolemts dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību:

  • Dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšana;

  • Statūtu redakcijas apstiprināšana;

  • Biedrības valdes un revidenta ievēlēšana;

  • Pilnvaroto personu izvēle dokumentu parakstīšanai un iesniegšanai.

 • Dzīvokļu īpašnieki nodod pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotajām personām, ja netiek dibināta biedrība, pārstāvēt viņu intereses dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, un lai to nodrošinātu, tiesības īpašnieku vārdā slēgt līgumus;

 • Līguma, par mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, noslēgšana ar profesionālu namu pārvaldnieku;

 • Lēmuma pieņemšana par dzīvokļu īpašnieku pilnvarošanu pārņemt pārvaldīšanas tiesības no iepriekšējā pārvaldnieka.

 

Problēmas, kas var rasties mainot pārvaldnieku?

Tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas un paredzēt potenciālās problēmas ir ļoti grūti. Visbiežāk sastopamā problēma ir tas, ka sapulcē nav kvoruma un ir nepieciešams veikt aptauju, kas ir ļoti laikietilpīgs process.

 

Papildus informācija

 • Priekš mājas sapulces visus dokumentus sagatavo potenciālais pārvaldnieks

 • Ja sapulcē nav kvoruma, tad tiek veikta aptauja, kurā ir iekļauti tie paši jautājumi, kas sapulcē. 

bottom of page