top of page
House with Pool

ESOŠAJIEM KLIENTIEM

Klientu portāls

Portālā ir iespējams:

  • Nodot skaitītāju rādījumus

  • Apskatīt saņemtos rēķinus par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem

  • Sekot līdzi paziņojumiem par māju

Noderīgi

Informatīva sadaļa ar iesniegumu veidlapām un noderīgiem rakstiem

Pakalpojumi

Piedāvājam dažādus ar mājas pārvaldīšanu saistītus un citus papildus pakalpojumus gan biedrībām,  gan daudzdzīvokļu mājām, gan arī individuāliem dzīvokļiem. 

bottom of page