top of page
House with Pool

POTENCIĀLAJIEM KLIENTIEM

Dzīvokļu īpašnieku kopība

  • Dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas slēdz līgumu ar mājas pārvaldnieku (uzņēmumu)

  • Pārvaldnieks (uzņēmums) slēdz līgumu ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem 

  • Maksājumi tiek veikti uz kopējo bankas kontu

  • Lēmumus pieņem pārvaldnieks (uzņēmums), izņemot gadījumus, kad tas jādara visiem dz. īpašniekiem (DzĪL 16.pants)

Dzīvokļu īpašnieku biedrība

  • Dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas slēdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrību (DzPL 11.pants)

  • Biedrība slēdz līgumu ar sertificētu pārvaldnieku (DzPL 13.pants) par pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu un citiem pakalpojumu sniedzējiem

  • Maksājumi tiek veikti uz biedrības bankas kontu

  • Lēmumus pieņem biedrības valde, izņemot gadījumus, kad tas jādara visiem dz. īpašniekiem                  (DzĪL 16.pants)

Kā kļūt par mūsu klientu

Kā pareizi rīkoties, ja māja vēlas mainīt pārvaldnieku? Kā notiek mājas pārvaldnieka nomaiņa?

bottom of page