top of page
Search
  • Writer's pictureNĪA Nami

Kā izveidot funkcionējošu dzīvokļu īpašnieku biedrību?

Updated: Sep 16, 2021

Dzīvokļu īpašnieki pie lēmuma par biedrības dibināšanu nonāk dažādos veidos. Daļa dzīvokļu īpašnieku nav pietiekami informēti par to, kā tiek tērēta apsaimniekotāja iekasētā apsaimniekošanas maksa un kāpēc tā ir tik liela. Daļa dzīvokļu īpašnieku nav pietiekami apmierināti ar komunikāciju ar mājas apsaimniekotāju un vēlas lielāku caurspīdību un kontroli mājas apsaimniekošanas procesā. Iemesli var būt dažādi, taču ne vienmēr ir skaidrs kā pareizi izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību. Šajā rakstā skaidrosim kā pareizi izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību un kā nonāk līdz mājas pārvaldīšanai.1. Vismaz 2 personas reģistrē dzīvokļu īpašnieku biedrību Uzņēmumu reģistrā.


Kas nepieciešams biedrības reģistrēšanai:

  • Pieteikums

  • Lēmums par dibināšanu

  • Statūti

  • Valdes locekļu rakstveida piekrišana

  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu izskatīšana par biedrības dibināšanu var aizņemt līdz 7 dienām.

Visus dokumentus biedrības dibināšanai var iesniegt elektroniski.


Šajā solī esam gatavi palīdzēt sagatavot un iesniegt visus nepieciešamos dokumentu biedrības izveidei, esam Latvijā ar pieredzi bagātākais uzņēmums darbā ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām.2. Mājas iedzīvotāji ar 2/3 balsojumu pilnvaro dzīvokļu īpašnieku biedrības valdi mājas pilnvaroto pārstāvju statusam. Pēc šī balsojuma dzīvokļu īpašnieku biedrības valde ir tiesīga pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un remontdarbiem. Vai arī dzīvokļu īpašnieki ar 50% +1 balss, nodod mājas pārvaldīšanas funkcijas biedrībai, taču biedrībai nav tiesības pieņemt lēmumus par remontdarbu veikšanu un citiem svarīgiem jautājumiem.


Ja nav iespējams uz kopsapulci sapulcināt 2/3 mājas iedzīvotāju vai to pilnvaroto personu, lai pieņemtu lēmumu par valdes pilnvarošanu, tad iespējams veikt rakstisku aptauju, savācot 2/3 mājas iedzīvotāju parakstu par valdes pilnvarošanu. Tāpat rakstisku aptauju var veikt, ja vēlas savākt 50%+1 balsi, lai nodod biedrībai mājas pārvaldīšanas funkcijas.


Šajā solī esam gatavi piedalīties mājas kopsapulcē, skaidrot biedrības izveides būtību un sagatavot sapulces protokolu. Ja nepieciešams, esam gatavi sagatavot visus dokumentu aptaujas veikšanai.3. Dzīvokļu īpašnieku biedrības jāizvēlas mājas pārvaldīšanas modelis.


Mājas pārvaldīšanas modeļi:

  • Dzīvokļu īpašnieku biedrība pilnā apmērā veic mājas pārvaldīšanu, ja biedrībai ir pārvaldnieks ar atbilstošu kvalifikāciju.

  • Dzīvokļu īpašnieku biedrība daļu no pārvaldīšanas darbībām deleģē apsaimniekotājam.

  • Dzīvokļu īpašnieku biedrība visas pārvaldīšanas darbības deleģē apsaimniekotājam.

Lēmums par pārvaldīšanas modeli atkarīgs no konkrētās situācijas, taču prakse rāda, ka optimālais risinājums, ja mājā ir aktīvisti, kas gatavi iesaistīties mājas pārvaldīšanas procesā, ir daļu no pārvaldīšanas darbībām uzticēt profesionālam apsaimniekotājam. Katrai dzīvokļu īpašnieku biedrībai tiek izveidots savs bankas konts, kas biedrībai jebkurā mājas pārvaldīšanas modelī ļauj viegli kontrolēt finanšu plūsmu.


Mēs esam gatavi nodrošināt dzīvokļu īpašnieku biedrību ar plašu pakalpojumu klāstu, atkarībā no katras biedrības vēlmēm. Esam pierādījuši sevi kā stabilu un uzticamu sadarbības partneri dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

Comentarios


bottom of page