top of page
Search
  • Writer's pictureNĪA Nami

Izmaiņas likumdošanā paver iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašniekiem izpirkt zem zem mājas.

Updated: Nov 16, 2023

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru mājas atrodas uz cita personai piederošas zemes, izmaiņas likumdošanā paver iespēju izpirkt mājai funkcionāli nepieciešamo zemi.

Likums paver iespēju dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi, bez zemesgabala īpašnieka piekrišanas.

Lēmumu par zeme izpirkšanu ir jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem jeb mājas kopībai, ja par to ir nobalsojuši vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas, attiecīgā pašvaldība lemj par mājai funcionāli nepieciešamā zemesgabala apmēru un platību.

Likums paredz, ka zemes atsavināšanas jeb izpirkšanas maksu noteiks Valsts zemes dienests, un tā tiks piemērota atbilstoši kadastrālajai vērtībai.


SIA ‘’NĪA Nami’’ veic daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem arī līdzdarbojas zemes atsavināšanas procesa ietvaros.


Opmerkingen


bottom of page