Search
  • NĪA Nami

Fasādes atjaunošana piesaistot līdzfinansējumu

NĪA Nami, piesaistot Rīgas Domes līdzfinansējumu EUR 30'000 apmērā veic fasādes atjaunošanu Brīvības ielā 117.

Kopējās darbu izmaksas EUR 151'062,33.


Fasāde