lv | ru

Полезные ссылки

Полезные ссылки:

ALTUM dauddzīvokļu māju energoefektivitātes programma

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/maju-energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/

Rīgas domes atbalsta programma

https://www.riga.lv/lv/news/izremonte-savu-maju-par-puscenu-ir-uzsakta-rigas-domes-atbalsta-programma?12983

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

https://likumi.lv/doc.php?id=193573

Dzīvokļa īpašuma likums

https://likumi.lv/doc.php?id=221382

Dzīvesvietas deklarēšanas likums

https://likumi.lv/doc.php?id=64328