lv | ru

Kā notiek mājas apsaimniekotāja nomaiņa?

Gandrīz katrā daudzdzīvokļu namā ir mājas aktīvisti, kuriem nav vienalga par to, kas notiek konkrētājā mājā un nepieciešamības gadījumā, tie var apsvērt un organizēt apsaimniekotāja nomaiņu. Kā pareizi rīkoties, ja māja vēlas mainīt apsaimniekotāju? Kā notiek mājas apsaimniekotāja nomaiņa? Ar kādiem izaicinājumiem var nākties saskarties? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes radīsim šajā rakstā!

Pirmais solis - aktīvisti sasauc sapulci

Mājas akīvistu grupa sasauc mājas sapulci, uz kuru tiek uzaicināti pārstāvji no apsaimniekošanas uzņēmuma, kas varētu māju apsaimniekot turpmāk.

Otrais solis - sapulce

Sapulces norises kārtība ir aptuveni šāda:

 • Dalībnieku reģistrācija un darba kārtības apstiprināšana;
 • Lēmums par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
 • Mājās pārvaldīšanas veida izvēle;
 • Ja tiek nolemts dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību:
  • Dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšana;
  • Statūtu redakcijas apstiprināšana;
  • Biedrības valdes un revidenta ievēlēšana;
  • Pilnvaroto personu izvēle dokumentu parakstīšanai un iesniegšanai.
 • Dzīvokļu īpašnieki nodod pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotajām personām, ja netiek dibināta biedrība, pārstāvēt viņu intereses dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, un lai to nodrošinātu, tiesības īpašnieku vārdā slēgt līgumus;
 • Līguma, par mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, noslēgšana ar profesionālu namu apsaimniekotāju;
 • Lēmuma pieņemšana par dzīvokļu īpašnieku pilnvarošanu pārņemt pārvaldīšanas tiesības no iepriekšējā apsaimniekotāja.

Dokumentācijas un uzkrāto finanšu līdzekļu pārņemšana?

Iepriekšējais mājas apsaimniekotājs nodod visus mājas lietā esošos dokumentus un pārskaita uz norādīto kontu uzkrātos finanšu līdzekļus.

Problēmas, kas var rasties mainot apsaimniekotāju?

Tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas un paredzēt potenciālās problēmas ir ļoti grūti. Visbiežāk sastopamā problēma ir tas, ka sapulcē nav kvoruma un ir nepieciešama parakstu vākšana, kas ir ļoti laikietilpīgs process.

Papildus informācija

 • Priekš mājas sapulces visus dokumentus sagatavo potenciālais apsaimniekotājs.

 • Ja sapulcē nav kvoruma, tad tiek veikta aptauja, kurā ir iekļauti tie paši jautājumi, kas sapulcē. Šadā gadījumā parakstu savākšanai ir nepieciešama mājas aktīvistu palīdzība.